<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling, den 9. februar 2017, kl. 19. Mejeriet, Kirkegade 3, Tarm

Skrevet mandag d. 16. januar 2017

Indkaldelse til generalforsamling er annonceret i ugebladene i uge 3

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

Stk. 7. Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt
senest den 26. januar 2017 til formanden Marius Trip, “kamatrip@skjern-net.dk”